๑ มกราคม ๒๕๕๗ มาทำบุญก่อน ๐๙.๐๐ น.
     พรุ่งนี้หลวงพ่อจัดพิธีบุญ เนื่องในโอกาสพิเศษ คือเป็นวันขึ้นปีใหม่สากล และในโอกาสนี้ ได้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชองค์ประจำสำนักสงฆ์ป่าไทรย้อย(ธ) ออกมาให้พวกเราได้กราบขอพรกัน นอกจากนี้จะมีการสวดพระธรรมจักรฯ พระปริตร เพื่อเจริญชะตาบ้านเมือง 
ดังนั้นจึงต้องเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักสงฆ์ป่าไทรย้อย(ธ)
ยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์เดิมทั้งหมด ใช้หมายเลขดังต่อไปนี้
 
สำนักสงฆ์ป่าไทรย้อย(ธ) กำหนดพิธีบุญกฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 

วันวิสาขบูชานี้ เชิญร่วมพิธีเททอง หล่อพระรูปจำลองเนื้อทองมงคลสัมฤทธิ์
หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย ขนาดหน้าตัก ๓๙ นิ้ว


ณ สำนักสงฆ์ป่าไทรย้อย(ธ) พระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

 
สอบถามรายละเอียด และติดต่อขอตั้งโรงทาน ที่พระอาจารย์บอย ๐๘๙ ๘๐๐ ๓๕๗๙
(แต่งกายสุภาพเรียบร้อยให้เ
หมาะสมกับการมาทำบุญกุศล พร้อมใจกันสวมเสื้อสีขาว)