۞ ข่าวด่วน ข่าวสำคัญ ۞กำหนดบวชพราหมณ์ วันที่ ๒-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑ มกราคม ๒๕๕๗ มาทำบุญก่อน ๐๙.๐๐ น.
     พรุ่งนี้หลวงพ่อจัดพิธีบุญ เนื่องในโอกาสพิเศษ คือเป็นวันขึ้นปีใหม่สากล และในโอกาสนี้ ได้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชองค์ประจำสำนักสงฆ์ป่าไทรย้อย(ธ) ออกมาให้พวกเราได้กราบขอพรกัน นอกจากนี้จะมีการสวดพระธรรมจักรฯ พระปริตร เพื่อเจริญชะตาบ้านเมือง 
ดังนั้นจึงต้องเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักสงฆ์ป่าไทรย้อย(ธ)
ยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์เดิมทั้งหมด ใช้หมายเลขดังต่อไปนี้
 
สำนักสงฆ์ป่าไทรย้อย(ธ) กำหนดพิธีบุญกฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖